Blog Action Day 2013: човешките права

blogДнес за поредна година всички блогъри по света са поканени да се включат в Blog Action Day! Най-накрая и аз имам блог и мога да се включа :) Aко искаш да се включиш и ти – регистрирай блога си тук.

Тази година темата е “Human Rights”. Много сериозна тема, oсобено актуална за България в момента.  Въпроси, въпроси, много въпроси могат да се зададат и съотнесат към човешките права и все различни отговори ще чуем в медиите, от представителите на институциите, от семейството и приятелите ни. От всички.

Истината? Истина няма, има различни гледни точки. Моята е, че “човешките права” са твърде универсално понятие, рамка, в коята се опитваме да напъхаме много клиширани изрази – права и свободи на бежанците, достъп до образование на малцинствата, право на непълнолетните момичета да правят аборти и т.н. и т.н. , а всъщност отдавна съществува необходимост да се диференцират понятията, да се категоризират. Защо ли? Защото всеки злоупотребява с термина и нерядко е грешно/двусмислено/тенденциозно употребен, а това е инструмент за най-жестоката манипулация на общественото мнение по важни въпроси.

Но да оставим на страна морално остарелия понятиен апарат на съвременното ни общество. До колко можем да говорим за спазване на човешките права в България? Абсолютно наболелия проблем с бежанците от Сирия – “не от дрехи, а от статут имат нужда”, писаха много медии. Факт, безспорен, но ако нямат дреха на гърба си и относително сит стомах ще се сетят ли да искат статут? Нека си припомним пирамидата на Маслоу -  първи са физическите потребности (храна, вода, сън), докато нуждата от статус, признание в обществото са далеч след това. Нека ние, обикновените хора им помогнем със задоволяване на първите потребности, да им помогнем да се чустват хора отново, а след това доброволно пак който може да даде от времето си и за друг вид помощ – да научат български, да си намерят работа, жилище.

В събота ще занеса дарения в лагера във Враждебна, определено ще има какво да споделя след това, очаквайте включване пак по темата за човешките права.

Trackbacks for this post

  1. човешките права. твоите. моите. човешките. at Smiling